Покана

доц. д-р Св. Димитрова
Директор на ЕМО „Етър“
Уважаеми госпожи и господа,

Имам удоволствието да Ви поканя на ХV Международен панаир на традиционните занаяти, 2–6 септември 2017 г., ЕМО „Етър“ – Габрово.

За първи път Панаирът се провежда през 1990 г. Задачата му е да възстанови в музейна среда панаир от близкото минало, но с акцент върху занаятчийското производство. През 2003 г. той прераства в международен.

Международният панаир на традиционните занаяти в ЕМО „Етър“ е единственият панаир, организиран по музейна концепция и при строго придържане към традициите. Той не е само туристическо събитие. Панаирът е образователен, възпитателен и популяризиращ инструмент в мисията по опазване на българското културно наследство. Той дава възможност за съпреживяване на традициите по един неповторим начин. В дните на панаира се срещат занаятчии от страната и чужбина, обменят опит и създават нови контакти.

Програмата на ХV Международен панаир на традиционните занаяти в ЕМО „Етър“ включва:
  • Международно изложение-базар на традиционни занаяти;
  • Майсторска надпревара по иконопис;
  • XIII Международна научна конференция „Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще“;
  • Изложба-базар на текстилни изделия;
  • Изложение-базар на изделия с традиционни техники на украса и багрене;
  • Възстановки и демонстрации на домашни занятия и народни обичаи;
  • Музикална и танцова програма.