Регламент

Международна майсторска надпревара по иконопис
2–5 септември 2017, ЕМО „Етър“ Габрово
I. Цели
Да се представят и популяризират традиционните иконографски школи от миналото с характерните за тях сюжети, мотиви, техники и материали.

Да се представи разнообразието в иконографското изкуство.

Да бъде един от основните акценти по време на XV Международен панаир на традиционните занаяти.
II. Условия
Надпреварата започва на 2 септември (събота) от 13.00 часа и подължава до 5 септември (вторник) до 15.00 часа.

Участват майстори, получили покана от организаторите.

Подборът се извършва със съдействието на специалисти, Задругата на майсторите на народни художествени занаяти, Националната занаятчийска камара и висши училища.

За да докажат своите умения, участниците работят задължителен предмет и довършват втори такъв по техен избор.

Задължителният предмет е традиционен мотив от икона. Той се избира от членовете на журито. На участниците се предоставя фотокопие на иконата, от която е подбран мотивът. Задължително условие е да се спазват традиционни техники.

Организаторите осигуряват материали за изработване на задължителния предмет. За втория предмет участниците носят сами необходимите материали.

Организаторите осигуряват равностойни условия за работа – всеки ден от 09:00 до 18:00 часа (изключение са първият и последният ден от надпреварата).

Вторият предмет (икона) е предварително изработен или се довършва по време на надпреварата. Ако иконата е в готов вид, се вписва в творческата биография на майстора. Желателно е предметът (икона) да е с характерна техника, мотив, материал или сюжет за страната, от която идва майсторът. Участниците в Надпреварата организират сами и за своя сметка изнасянето на втория предмет от страната си.

Задължителният предмет от Майсторската надпревара става собственост на музея. Организаторите си запазват правото да използват и тиражират изображението на втория предмет, който oстава дарение за фонда на музея.

И двата предмета след приключване на Майсторската надпревара участват в изложба до края на месец септември 2017 година.

Материалите и разходите по подготовката и провеждането на състезанието (транспорт на територията на България, дневни и нощувки) се осигуряват от и покриват от организаторите.
III. Журиране
Изработените по време на надпреварата предмети се журират на 5 септември (вторник) от 16.00 ч. от комисия в състав:
  • Доц. д-р Евгени Николов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
  • Доц. д-р Иван Кабаков – СУ „Св. Климент Охридски“
  • Пламен Малинов – зограф в ЕМО „Етър“ – Габрово

Резултатите от надпреварата се обявяват на 5 септември (вторник) по време на Вечер на майстора.
IV. Награди
Голяма награда „Сребърна хлопка“ – почетен диплом, парична награда от 600 лв. и право на изложба-базар в ЕМО „Етър“ за следващата година.

Специална награда от Община Габрово – грамота и парична награда от 500 лв.

Специална награда на ЕМО „Етър“ – грамота и парична награда от 400 лв.

Награда „Млад майстор“ – диплом и парична награда (връчва се само в определени случаи).
V. За участници от чужбина:
Разноските по организацията на изложбата извън територията на България са за сметка на победителя. В случай на отказ за уреждане на изложба-базар, организаторите предоставят това право на друг участник.

Участниците в надпреварата организират сами и за своя сметка документацията и разноските за внасянето в България на втория предмет в Майсторската надпреварата
Документи
Заявка за участие
Моля, попълнете и изпратете заявка за участие в Панаирното изложение!
За да бъде регистрацията ви действителна, е необходимо да получите потвърждение от организаторите!
Архив
Сайтът на Международния панаир на традиционните занаяти присъства
в интернет от 2003 година
20032004200520062007200820092010201120122013201420152016

За информация и контакти
Росица Бинева
Панаирно изложение
088 4772156
r.bineva@etar.bg
Павлина Дамянова
Майсторска надпревара
Румяна Денчева
Научна конференция
088 4769981
r.dencheva@etar.bg
Тихомир Църов
Връзки с публики
088 3569586
t.tsarov@etar.bg
Теодора Узунова
Хотел
088 7874802
hotel@etar.bg
Ивелина Цанева
Финанси

Медийни партньори