Регламент

Международна майсторска надпревара по каменоделство
5–8 септември 2018, ЕМО „Етър“ Габрово
I. Цели
Да се представят и популяризират традиционните каменоделски школи от миналото с използваните от тях сюжети, мотиви, техники и материали.

Да се представи разнообразието в каменоделското изкуство.

Да бъде един от основните акценти по време на XVI Международен панаир на традиционните занаяти.
II. Условия
Надпреварата се провежда от 5 септември (сряда) от 13:30 часа до 8 септември (събота) до 15:00 часа.

Участват майстори от България и чужбина, получили покана от организаторите.

Подборът се извършва със съдействието на специалисти, Задруга на майсторите на народни художествени занаяти, Национална занаятчийка камара и висши училища.

За да докажат своите умения, участниците изработват задължителен предмет и довършват втори по техен избор.

Задължителният предмет е традиционен мотив от българската възрожденска каменна пластика. Той се избира от членовете на журито. На участниците се предоставя оригинала, от който е подбран мотивът. Задължително условие е да се спазват традиционни техники.

Организаторите осигуряват материали за изработване на задължителния предмет. За втория предмет участниците носят сами необходимите материали и/или заготовки.

Организаторите осигуряват равностойни условия за работа – всеки ден от 09:00 до 18:00 часа (изключение са първият и последният ден от надпреварата).

Вторият предмет се изработва или довършва по време на Надпреварата. След като бъде завършен, се вписва в творческата биография на майстора. Желателно е предметът да е с характерна техника, мотив, материал или сюжет за страната, от която идва майсторът. Участниците в Надпреварата организират сами и за своя сметка изнасянето на втория предмет от страната си.

Задължителният предмет от Майсторската надпревара става собственост на музея. Организаторите си запазват правото да използват и тиражират изображението на втория предмет, който oстава дарение за фонда на музея.

И двата предмета след приключване на Надпреварата участват в изложба до края на месец септември 2018 година.

Материалите и разходите по подготовката и провеждането на състезанието (транспорт на територията на България, дневни и нощувки) се осигуряват от организаторите.
III. Журиране
Изработените по време на Надпреварата предмети се журират на 8 септември (събота) от 16:00 ч. от комисия от професионалисти и експерти.

Резултатите от Надпреварата се обявяват на 8 септември (събота) по време на Вечер на майстора.

IV. Награди
Голяма награда — „Сребърна хлопка“, почетен диплом, парична награда (600 лв.) и право на изложба базар в ЕМО „Етър“ за следващата година;

Специална награда от Община Габрово — грамота, парична награда (500 лв.);

Специална награда на ЕМО „Етър“ Габрово — грамота, парична награда (400 лв.);

Награда „Млад майстор“ — диплом и парична награда (връчва се само в определени случаи).
V. Специфични условия за участниците от чужбина
Разноските по организацията на изложбата извън територията на България са за сметка на победителя. В случай на отказ за уреждане на изложба базар, организаторите предоставят това право на друг участник.

Участниците в Надпреварата организират сами и за своя сметка документацията и разноските за внасянето в България на втория предмет в Майсторската надпреварата.
Документи
Заявка за участие
Моля, попълнете и изпратете заявка за участие в Панаирното изложение!
За да бъде регистрацията ви действителна, е необходимо да получите потвърждение от организаторите!
Архив
Сайтът на Международния панаир на традиционните занаяти присъства
в интернет от 2003 година
200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

За информация и контакти
Росица Бинева
Панаирно изложение
088 4772156
r.bineva@etar.bg
Георги Георгиев
Майсторска надпревара
Светлозар Тодоров
Координатор
088 5865966
s.todorov@etar.bg
Тихомир Църов
Връзки с обществеността
088 3569586
t.tsarov@etar.bg
Павел Митков
Хотел
088 7874802
hotel@etar.bg
Ивелина Цанева
Финанси

Организатори

Спонсор
Основни медийни партньори
С медийната подкрепа на

Етнографски музей на открито „Етър"
ул. „Ген. Дерожински“ №144, Габрово 5309
Google Maps
© 2000–2018 за Етнографски музей на открито „Етър“ под лиценз Creative Commons 3.0
Можете да използвате съдържание от този сайт с некомерсиална цел и безплатно като се позовете на източника.