Статут

Международен панаир на традиционните занаяти
Етнографски музей на открито „Етър“ Габрово
ПЪРВА ЧАСТ
Общи разпоредби
Чл.1. Този Статут урежда дейностите по организирането и провеждането на Международен панаир на традиционните занаяти в Архитектурно-етнографски комплекс (АЕК) „Етър“ – Габрово, наричан по-нататък Международен панаир на занаятите.

Чл.2. Визията на Международния панаир на занаятите е да работи за поддържане на устойчив интерес към традиционните занаяти и умения като ценност и практика в съвременното общество.

Чл.3. (1) Мисията на Международния панаир на занаятите е да спомага за съхранението и опознаването на традициите в занаятите и да ги прилага в творческата дейност на обществото за постигане на неговия просперитет.

(2) Основни цели:

1. да подпомага запазването, развитието и взаимното опознаване на културните традиции в условията на глобализация, като създава условия за контакти на занаятчии от различни страни;

2. да разкрива актуалното състояние на традиционните занаяти и умения и да способства за определяне на мястото им в съвременната култура;

3. да създава условия за участие на майстори от различни райони на България и от чужбина, като спомага за опознаването на традициите и стимулира творческата активност на майсторите-занаятчии;

4. да насърчава интереса на младото поколение към традиционните занаятчийски умения, като стимулира придобиването на такива и подпомага изграждането на нови майстори, продължаващи традицията;

5. да представя и популяризира традиционните занаяти и умения.

6. да спомага за обогатяването на фондовете на АЕК „Етър“ с мострени занаятчийски образци.
ВТОРА ЧАСТ
Организационни разпоредби
Чл.4. Международният панаир на занаятите в АЕК „Етър“ – Габрово се организира от Министерство на културата, Община Габрово и АЕК „Етър“ с подкрепата на медии, занаятчийски камари, туроператорски фирми, бизнес организации и др.

Чл.5. Международният панаир на занаятите се провежда ежегодно през първите петък, събота и неделя от месец септември на територията на АЕК „Етър“.

Чл.6. (1) Международният панаир на занаятите се финансира от Министерството на културата на Република България, Община Габрово, АЕК „Етър“ – Габрово, културни организации, спонсори, дарители и др.

(2) Конкретният размер на финансовите средства, предоставени от организаторите, се определя ежегодно на първото заседание на Организационния комитет за съответния панаир.

Чл.7. В Международния панаир на занаятите право на участие имат всички производители на традиционни занаятчийски изделия и на домашните занятия, въз основа на покана и заявено участие.

Чл.8. Характерът на предметите, които ще бъдат представени в рамките на Международния панаир на занаятите, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. при изработването им да са използвани традиционни инструменти и предимно ръчни технологии;

2. да са свързани с обработката на суровини и материали, характерни за съответния занаят;

3. чрез образността да се внушава връзка с националните или местните художествени традиции.

Чл.9. (1) По време на Международния панаир на занаятите се провежда майсторска надпревара по предварително изработен регламент, който се приема от Организационния комитет.

(2) Традиционният занаят за майсторската надпревара се определя ежегодно от Оперативното бюро.

(3) Състезанието се провежда предварително, а резултатите се обявяват в рамките на панаира.

(4) Жури определя критерии за оценка в майсторската надпревара и излъчва победител.

(5) Съставът на журито, включващо експерти по традиционни занаяти се определя ежегодно от Оперативното бюро.

Чл.10. (1). По време на Международния панаир на занаятите се връчват награди:

(2) Награди за участници в майсторската надпревара:

а) Голяма награда „Сребърна хлопка“ (почетен диплом, парична награда и право на изложба базар в АЕК „Етър“ за следващото издание на панаира).

б) Специална награда на Община Габрово (грамота и парична награда)

в) Специална награда на АЕК „Етър“ (грамота и парична награда)

г) Награда „Млад майстор“ (диплом и парична награда). Връчва се само в определени случаи.

(3). Награди за участници в панаира:

а) Грамота за принос в съхраняването и продължаване на традициите в традиционните занаяти за участници в майсторската надпревара.

б) Грамота за принос в съхраняването и продължаване на традициите в традиционните занаяти за участници в панаирното изложение.

в) Грамота за принос в съхраняването и продължаване на традициите в народната култура за участници във фолклорната програма.

г) Грамота за най-добро представяне на традиционен народен занаят по време на изложението.

д) Благодарствена грамота (за спонсорство или дарение)

Чл.11. По време на Международния панаир на занаятите се провеждат съпътстващи събития:

1. изложба базар на победителя в майсторската надпревара от предходната година;

2. научени форуми с участието на български и чуждестранни специалисти в областта на опазването, съхраняването и популяризирането на българските занаяти и културно наследство;

3. демонстрации на традиционни занаятчийски техники и технологии възстановки на народни умения;

4. предоставя се възможност за изява на фолклорни певци и инструменталисти и групи, свързани с българската или чуждата фолклорна традиция и култура.

Чл.12. (1) Международния панаир на занаятите се ръководи от Организационен комитет.

(2) Организационният комитет се председателства от кмета на Община Габрово и включва директора на АЕК „Етър“ и представители на Министерството на културата, Община Габрово, ИЕФЕМ при БАН, представител на майсторите - занаятчии, работещи в АЕК „Етър“.

(3) При отсъствие на член на Организационния комитет от заседание на същия поради непредвидени обстоятелства, мнението му може да бъде взето чрез подписано и сканирано електронно писмо.

(4) Организационният комитет се свиква в края на всяка календарна година, не по-късно от м. декември, след писмена покана, изпратена от председателя.

(5) Основните задачи са:

а) избира Оперативно бюро за следващия панаир;

б) утвърждава организационните планове и отчетите на Оперативното бюро;

в) определя организация, институция или личност, под чийто патронаж да се проведе панаира;

г) извършва промени в Статута на панаира.

Чл.13. (1) Текущата работа по подготовката, организацията и провеждането на Международния панаир на занаятите се ръководи от Оперативно бюро.

(2) Съставът и председателят му се определят и утвърждават ежегодно от Организационния комитет.

(3) При отсъствие на член от заседание на Оперативното бюро, поради непредвидени обстоятелства, мнението му може да бъде взето чрез подписано и сканирано електронно писмо.

(4) Неговите основни задачи са:

1. да разработва и реализира организационните планове за всеки панаир;

2. да приема отчета за изминалия панаир;

3. да определи партньори на всеки панаир;

4. да осъществява координация между Организационния комитет и партниращи институции, организации и фирми;

5. да предлага майстори или организации, до които да се изпращат покани за участие в следващия панаир;

6. да регламентира условията за участие на майсторите в панаира (търговска площ, търговска отстъпка, такса и други);

7. да приема рекламна стратегия за всеки панаир;

8. Да утвърди визия за лого, плакат на панаира, награди и др.

9. Да определя организацията и дейността на рекламно-информационния център на панаира.

10. Да прави предложения за включване на заслужили личности в „Почетна листа на панаира“.
Допълнителни разпоредби
1. Условия за участие:

а) такси, търговска площ, търговска отстъпка, специални входни билети и други преференции, които се заплащат и/или ползват се уточняват ежегодно, на заседание на Оперативно бюро;

б) броят на участниците от чужбина в панаира и в съпътстващите мероприятия се уточняват ежегодно, на заседание на Оперативно бюро. Те не заплащат такси по параграф 1, буква а). На всяка делегация се осигурява екскурзовод;

в) условията за участие и формулярите за кандидатстване се публикуват на сайта на панаира на български и английски език;

г) крайната дата за приемане на заявките се уточнява от ръководството на АЕК „Етър“.

2. В рамките на панаира се обявяват резултатите от майсторското състезание, което се провежда предварително.
* Към датата на утвърждаване на статута Институцията е носила наименованието Архитектурно-eтнографски комплекс „Етър".
Вежди Рашидов
Министър на културата
Република България
Таня Христова
Кмет
Община Габрово
Доц. д-р Светла Димитрова
Директор
АЕК „Етър“ – Габрово
Документи
Заявка за участие
Моля, попълнете и изпратете заявка за участие в Панаирното изложение!
За да бъде регистрацията ви действителна, е необходимо да получите потвърждение от организаторите!
Архив
Сайтът на Международния панаир на традиционните занаяти присъства
в интернет от 2003 година
200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

За информация и контакти
Росица Бинева
Панаирно изложение
088 4772156
r.bineva@etar.bg
Георги Георгиев
Майсторска надпревара
Светлозар Тодоров
Координатор
088 5865966
s.todorov@etar.bg
Тихомир Църов
Връзки с обществеността
088 3569586
t.tsarov@etar.bg
Павел Митков
Хотел
088 7874802
hotel@etar.bg
Ивелина Цанева
Финанси

Организатори

Спонсор
Основни медийни партньори
С медийната подкрепа на

Етнографски музей на открито „Етър"
ул. „Ген. Дерожински“ №144, Габрово 5309
Google Maps
© 2000–2018 за Етнографски музей на открито „Етър“ под лиценз Creative Commons 3.0
Можете да използвате съдържание от този сайт с некомерсиална цел и безплатно като се позовете на източника.