Програма

Международният панаир на традиционните занаяти в ЕМО „Етър" е единственият панаир, организиран по музейна концепция и при строго придържане към традициите. Той не е само туристическо събитие. Панаирът е образователен, възпитателен и популяризиращ инструмент в мисията по опазване на българското културно наследство. Той дава възможност за съпреживяване на традициите по един неповторим начин. В дните на панаира се срещат занаятчии от страната и чужбина, обменят опит и създават нови контакти.
Програмата на XV Международен панаир на традиционните занаяти включва:
  • Международно изложение-базар на традиционни занаяти
  • Международна майсторска надпревара по Иконопис
  • Международна научна конференция „Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще"
  • Изложба-базар на текстилни изделия
  • Изложение-базар на изделия с традиционни техники на украса и багрене
  • Възстановки и демонстрации на домашни занятия и народни обичаи
  • Музикална и танцова програма
2 септември
3 септември
6 септември